Intro -x2-: C E Am F E Am
 
Verse 1:
C    E         Am
Jericho fell like a wave
             F
Maybe I'm bad in my brain
          E     Am
I'm a loser, baby, just like you -La da da da da  La da da da da-
C    E        Am
Television on your frame
             F
Everybody's all the same
          E      Am
I'm a loser, baby, just like you -La da da da da  La da da da da-
 
Pre-Chorus:
F
I got sunshine in my mind
Am
Wake up and I'm feeling fine
F
I got sunshine in my mind
Am
Wake up and I say
 
Chorus:
      C    E     Am
Baby, I'm a loser, yeah, yeah, yeah
       F E     Am
Just like you, just like you
      C    E     Am
Baby, I'm a loser, yeah, yeah, yeah
       F E     Am
Just like you, just like you
 
Verse 2:
 C       E    Am
Click on your clock radio
                  F
Ain't now much time till I blow
          E     Am
I'm a loser, baby, just like you -La da da da da  La da da da da-
 

C    E    Am
California, Mexico
              F
You know I love you the most
         E      Am
I'm a loser, baby, just like you -La da da da da  La da da da da-
 
Pre-Chorus:
F
I got sunshine in my mind
Am
Wake up and I'm feeling fine
F
I got sunshine in my mind
Am
Wake up and I say
 
Chorus:
      C    E     Am
Baby, I'm a loser, yeah, yeah, yeah
       F E     Am
Just like you, just like you
      C    E     Am
Baby, I'm a loser, yeah, yeah, yeah
       F E     Am
Just like you, just like you
 
Interlude:
  Am G F
  F G Am
 
Bridge:
              Am  G F
I think the world's gone insane
              F  G Am
I think the world's gone insane
 
We're singing
 
Chorus:
      C    E     Am
Baby, I'm a loser, yeah, yeah, yeah
       F E     Am
Just like you, just like you
      C    E     Am
Baby, I'm a loser, yeah, yeah, yeah
       F E     Am
Just like you, just like you
 
Outro: C E Am F E Am
+1
0