Am
Hai Di Di Dai Dai Dai
G
Thank You Hashem , Hai Di Di Dai Dai Dai
Am
Thank You Hashem , Hai Di Di Dai Dai Dai
G
Thank You Hashem
F   G  Am
Thank You Hashem

Verse:
Am     G   Am
Hodu LaShem Ki Tov Ki Liolam
E
Liolam Chasdo
Am     G
Hodu LaShem Ki Tov
F G   Am
Ki Liolam Chasdo

Bridge:
Am      G Am
Hapa’am Oideh Es Hashem        
Am      G Am
Hapa’am Oideh Es Hashem
Am      G
Hapa’am Oideh Es Hashem
F     G   Am
Ki Liolam Liolam Chasdo

Chorus:
Am
Hai Di Di Dai Dai Dai
G
Thank You Hashem , Hai Di Di Dai Dai Dai
Am
Thank You Hashem , Hai Di Di Dai Dai Dai
G
Thank You Hashem
F   G  Am
Thank You Hashem