G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh oh ooh G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh ooh G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh oh ooh D

© UkuChords.com

D
Cadd9

© UkuChords.com

Cadd9
G

© UkuChords.com

G
Ooh ooh oh oh ooh Em7

© UkuChords.com

Em7
G

© UkuChords.com

G
What have we done Em7

© UkuChords.com

Em7
G

© UkuChords.com

G
To the earth we belong C

© UkuChords.com

C
Am

© UkuChords.com

Am
Em

© UkuChords.com

Em
/Em7

© UkuChords.com

Em7
Where do we go from here Em7

© UkuChords.com

Em7
G

© UkuChords.com

G
Who's responsible Em7

© UkuChords.com

Em7
G

© UkuChords.com

G
Look at the mirror on the wall C

© UkuChords.com

C
Am

© UkuChords.com

Am
What do I tell my child C

© UkuChords.com

C
D

© UkuChords.com

D
Em7

© UkuChords.com

Em7
Its future's gone for life G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh oh ooh G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh ooh G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh oh ooh D

© UkuChords.com

D
Cadd9

© UkuChords.com

Cadd9
G

© UkuChords.com

G
Ooh ooh oh oh ooh Em7

© UkuChords.com

Em7
G

© UkuChords.com

G
It's all down the drain Em7

© UkuChords.com

Em7
G

© UkuChords.com

G
We must carry chains C

© UkuChords.com

C
Am

© UkuChords.com

Am
Em

© UkuChords.com

Em
/Em7

© UkuChords.com

Em7
For as long as it takes D

© UkuChords.com

D
Em7

© UkuChords.com

Em7
There's only one way out D

© UkuChords.com

D
Em7

© UkuChords.com

Em7
Said a man to the crowd C

© UkuChords.com

C
What do I tell my child Am

© UkuChords.com

Am
Em7

© UkuChords.com

Em7
Its future's gone for life G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh oh ooh G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh ooh G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh oh ooh D

© UkuChords.com

D
Cadd9

© UkuChords.com

Cadd9
G

© UkuChords.com

G
Ooh ooh oh oh ooh G

© UkuChords.com

G
-Em7

© UkuChords.com

Em7
-C

© UkuChords.com

C
-Am

© UkuChords.com

Am
jonasC-jonas once - C

© UkuChords.com

C
- once - Am

© UkuChords.com

Am
- once - What do I tell my child C

© UkuChords.com

C
- once - Am

© UkuChords.com

Am
- once - Its future's gone for life C

© UkuChords.com

C
D

© UkuChords.com

D
Em7

© UkuChords.com

Em7
What have we done G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh oh ooh G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh ooh G

© UkuChords.com

G
Bm

© UkuChords.com

Bm
C

© UkuChords.com

C
Ooh ooh oh oh ooh D

© UkuChords.com

D
Cadd9

© UkuChords.com

Cadd9
G

© UkuChords.com

G
Ooh ooh oh oh ooh
0
0