Artist Grin Department
Album 2nah ahgen
Genre(s)
Note Not really familiar with this song and language. The chords are posted above each part.
TransposerUkuTabs Transposer Choose how many half steps you wish to transpose the chords in this song and click on the button.
UkuTabs Transposer Choose how many half steps you wish to transpose the chords in this song and click on the button.
Tools ADD FAVORITERegister!When you register you can click this icon to add this song to your favorites list. You can register on the favorites page. UkuTabs > Your Favorites.
AutoscrollAuto ScrollerClick the numbers to scroll, or use your keyboard numbers OR F keys to set the speed (F1 -> F5). Use the ESC key to stop scrolling.
SCROLLAuto ScrollerClick the numbers to scroll, or use your keyboard numbers OR F keys to set the speed (F1 -> F4). Use the ESC key to stop scrolling. 0 1 2 3 4 5

Chords in this song

chords or tablatures

Switch orientation
Lyrics don't fit on one line? Try landscape mode instead of portrait.

remember keys
- D-A-G-A -
Lunes hanggang sabado,
Puro naLang trabaho...
At pagsapit ng Linggo,
KayLangan may negosyo...
Maghanap ng raket...
At baket?...
Upang may Laman,
Ang aking waLLet...
Ang panget, ang panget,
Ng Laging nakasabet...
Bitin sa hangin,
Ang bukas waLang pa
WaLang makain...
'Wag mo na akong tanungin,
Kung may bigas pang isa-saing...
Sakit, na isipin
Taas na ng biLihin...
PiLitin mong abutin,
Kita mo maxxxaraos din...
Oh, yeah!. Oh, yeah!.

- D-A-G-A -
Nung, una inyo
Pa kayang naaLaLa?...
Sa, ah eh hi oh hu,
Meron akong ibinibenta...
SpeciaL offer day!.
SpeciaL offer day!.
Shampoo day!.
Shampoo day!.
May Libre kayong,
Tooth-paste!...
May Libre kayong,
Tooth-brush!...
May Libre kayong,
Tooth-paste!...
May Libre kayong,
Tooth-brush!...

- B-A-B-A-B-A-G-A -
At tsaka po kendi,
At tsaka po kendi!...
At tsaka po keso,
At tsaka po keso!...
At tsaka po kerot,
At tsaka po kerot!...
At tsaka po kee-tchup!

- D-A-G-A -
Kaya ngayon,
Heto na naman ako...
Nagbi-business,
Ng kung ano-ano...
Merong baLLpen, penteLL-pen
At pwede mo rin akong,
Maging boyfriend
Bastat seven, uuwi
Na ako sa amin...
Kase, meron pa
'Kong gagawin!...
Magpapa-suso nitong,
ALaga kong tuta!.
- MaLaki, maLusog, mabait, mataba, masigla... -

- B-A-B-A-B-A-G-A -
Uyy!. merong
'Sang chick!...
Gusto nya raw,
Akong ma-meet!...
Umorder siya sa
'Kin at bibiLi ng meat!...
Itong aking Longganisa,
Ang kanyang korsonada...
Kasi maLaki, kasi mataba
- Ngeh!... - at mahaba!.

- D-A-G-A -
Ako'y kanyang niyaya,
Doon sa kaniLa...
'Wag daw akong mahiya,
At siya'y nag-iisa!...

Oh, Lika na!...
Oh, Lika na!...
Patitikim ko na!...
Oh, sige na!...
Oh, sige na!...
Oh, maLapit na...
Oh, eto na!...
Oh, eto na!...
ILaLabas ko na...
Oh, eto na!...
Naku!. Naku!.
Oh, tinda kong Longganisa!
Oh, tinda ko!.
Oh, tinda ko!.
Oh, tinda kong Longganisa!
Oh, tinda ko!.
Oh, tinda ko!.

- B-A-B-A-B-A -
- Here we go!. -
At ang nangyari,
Ako'y nawiLi...
Makuwento siya kase...
At hindi corny...
Ginawa ko ng Lahat,
Sa kanya!., waLa ng boundary...
Sinakayan ko na siya!.
Kasi, sinakyan niya narin ako!.

- D-A-G-A -
Ngunit ng biLangin ko!.
Ng biLangin ko!.
Nung inabot niya,
Sa paLad ko!.
Nung inabot niya,
KuLang pa...
Ang sabi ko!.
KuLang pa...
Tanong niya ay magkano?...
Magkano, magkano?...

- D-A-G-A -
Chorus:

Miss, miss!.
Otsoh pa!.
Otsoh pang,
Ibayad mo!...
- Repeat 13x -    
1
1
This arrangement for the song is the author's own work and represents their interpretation of the song. You may only use this for private study, scholarship, or research. UkuWorld and its derivatives do not own any songs, lyrics or arrangements posted and/or printed.

LEAVE A REPLY!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Discover UkuWorld